დამფუძნებელთა საბჭო.

დამფუძნებელთა საბჭოს წევრები:

1. ირმა ჭანქოშვილი

2. ქრისტინა სიბაშვილი

3. ალეკო ბუღაძე

Weitere Gründungsmitglieder

Diplom-Lehrerin - Zechadze, Eleonora

Diplom-Lehrerin - Baratashvili Isolde

Berg Ingenieur - Khalvaschi Viktor

Student,- Sibashvili Shotiko

Bürokauffrau - Tinatin Archuadze

Mechatroniker - Giorgi Khachaturovi

Student - Ana Samkanashvili

Student - Nino Karalashvili