ქართული დიასპორა დრეზდენში

ქართული დიასპორა დრეზდენში

ჩვენს შესახებ

ასოციაცია „ქართველები დრეზდენში“ დაარსდა 2021 წელს, დრეზდენში 3000-ზე მეტი წარმოშობის ქართველი ადამიანი ცხოვრობს, გვსურს შემოგთავაზოთ პლატფორმა, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ შეხვედრები.

გთავაზობთ ასოციაცია 'ქართველები დრეზდენში e.V.'

 • კლუბის შეთავაზებებისა და ქართული კულტურის შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნება
 • სხვა ქართულ ასოციაციებთან გერმანიაში და მის ფარგლებს გარეთ
 • ქართული ენისა და კულტურის შენარჩუნება და შენარჩუნება
 • საქართველოს სადღესასწაულო და ეროვნული დღესასწაულების აღნიშვნის ორგანიზება
 • ქართველი ემიგრანტების პროფესიული და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა
 • ბავშვთა და მოზარდთა სკოლამდელი და სასკოლო სასწავლო ჯგუფების ჩამოყალიბება ქართულ ენაზე
 • ლტოლვილთა და ლტოლვილთა ოჯახების მხარდაჭერა მათ ინტეგრაციაში (ისინი, რომლებიც რჩებიან დრეზდენში, რადგან ისინი გაიქცნენ თავიანთი ქვეყნებიდან გერმანიაში თავშესაფრის სათხოვნელად და ამ თავშესაფრის მაძიებლების ინტეგრირება ქალაქურ საზოგადოებაში).
 • ასოციაცია ასევე ეხმარება ლტოლვილებს, რომლებიც რჩებიან გერმანიაში სხვაგან. ასოციაცია მხარს უჭერს ამას საშინაო დავალების დახმარებით ან რეპეტიტორობით, სასკოლო მასალების მიწოდებით და პასუხისმგებელ სკოლებთან კონტაქტით.
 • გარდა ამისა, არსებობს მნიშვნელოვანი დასაქმების და კულტურული შეთავაზებების ორგანიზება, როგორიცაა ცეკვა, თამაში, ხელნაკეთობა, ფერწერა ან სიმღერის ჯგუფები და ექსკურსიები.
 • სოლიდარობისა და ერთიანობის ხელშეწყობა ქართული წარმოშობის ადამიანებს შორის დრეზდენსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე
 • ასოციაცია ხელს უწყობს და მხარს უჭერს ყველა საერთაშორისო, ეროვნულ და რეგიონულ საქმიანობას მულტიკულტურული და პლურალისტური საზოგადოების ჩამოყალიბებაში, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასა და ინტეგრაციის პროცესებში.
 • დასასვენებელი აქტივობებისა და ღონისძიებების ორგანიზება (ლექციები, კითხვა, სპექტაკლები, ფესტივალები, გამოფენები, კონფერენციები, საგანმანათლებლო კურსები და ა.შ.)
 • ღონისძიებების ორგანიზება კულტურათაშორისი გაცვლის ხელშეწყობის მიზნით
 • ასოციაციას სურს დაეხმაროს ზრდასრულ ლტოლვილებს პრობლემების გადაჭრაში. ეს მოიცავს, მაგალითად: მთარგმნელობით დახმარებას, მიმოწერას, სატელეფონო ზარებს, მედიაციას ან თანხლებით პასუხისმგებელ ორგანოებთან, ორსულ ქალებსა და ახალგაზრდა დედებს.
 • გერმანული ენის კურსები და პირდაპირი მხარდაჭერა განსაკუთრებულ სიტუაციებში, საკონსულტაციო მომსახურება
 • კულტურული შეთავაზებები ქართულად პირდაპირ ბავშვებისთვის სხვადასხვა სფეროებში, მაგ.: ვიზუალური ხელოვნება, ლიტერატურა, საშემსრულებლო ხელოვნება, ქართული ეროვნული ცეკვა ან მუსიკა.
 • მხარდაჭერისა და საკონსულტაციო მომსახურება ოჯახებისთვის
 • შეხვედრის ადგილის დაარსება და ფუნქციონირება