შემოწირულობა

აქ შეგიძლიათ შემოწირულობა.

Please add 4 and 2.