შემოწირულობა

აქ შეგიძლიათ შემოწირულობა.

What is the sum of 6 and 1?