მე წავიკითხე და მივიღე დებულებები და მონაცემთა დაცვის შეტყობინება

განაცხადი წევრობისთვის

Please calculate 3 plus 4.

შენატანების რეგულაციები

გენერალურმა ასამბლეამ 2021 წლის 1 დეკემბერს გადაწყვიტა შემდეგი საწევრო გადასახადები (წლიურად/ევრო):

კონტრიბუცია ევროში:

ჩვეულებრივი წევრობა   30,00
ბავშვები, ახალგაზრდები და ისინი, ვინც არ არიან დასაქმებულები   20,00
ოჯახის ყველა წევრი (ოჯახის წევრობა)   50,00
იურიდიული პირები   100,00