ქართული ენის საკვირაო სკოლა

ჩვენი ქართული საკვირაო სკოლა იწყება 2022 წლის 5 ივნისს. ქართული ენისა და ლიტერატურის შესწავლა 6-დან 10 წლამდე ბავშვებისთვის.

ქართული ენა-ლიტერატურის წიგნები მოგვაწოდა საქართველოს საელჩომ და ყველა ბავშვს დაურიგდება უფასოდ!

ვისწავლოთ ქართული ენა-ლიტერატურა

Sonntagsschule Dresden საკვირაო სკოლა

განაცხადის ფორმა

What is the sum of 5 and 9?

Go back